PNEUMARTINKA©

Technický rádce


Jízda v zimě

Osazování zimních pneumatik na všechna čtyři kola

V zimě řidiči bývají často v pokušení obout zimní pneumatiky pouze na hnací nápravu, aby se zvýšil výkon při rozjíždění. Ale osazením pouze hnací nápravy se nezajistí dostatečný výkon a optimální bezpečnost:

  • se zimními pneumatikami, nasazenými pouze na přední nápravu je trakce na zadní nápravě o hodně menší a tím při vyjíždění riskujete smyk zadní nápravy.
  • pokud osadíte zimními pneumatikami pouze zadní nápravu, mohlo by se stát, že při projíždění zatáčkou pojedete stále rovně.

Řízení na sněhu

Uvědomujte si své meze i meze ostatních řidičů. Neustále pozorně sledujte okolí. Neprovádějte náhlé manévry a vyvarujte se příliš velké akceleraci. Rovněž se vyvarujte náhlého brzdění a velmi rychlé jízdy. Udržujte větší odstup od vozidla před Vámi. Aby se snížilo riziko klouzání při jízdě do svahu, zařaďte vyšší převodový stupeň než ten, který byste použili při jízdě za suchého počasí.

Brzdění

Je velmi důležité se na brzdění připravit a to tak, že odhadnete potřebnou brzdnou dráhu a pak střídejte brzdění motorem s brzdovým pedálem. Brzdění musí být velmi pozvolné, aby nedošlo k zablokování kol. Jestliže se kola zablokují, vozidlo dostane smyk a vymkne se kontrole. V případě, že dojde k zablokování kol a auto se dostane do smyku, uvolněte brzdový pedál kvůli obnovení trakce a potom zabrzděte znovu, avšak plynule. Přitom stále brzděte ještě motorem. Aby se snížilo riziko zablokování kol při jízdě z kopce, zařaďte nižší převod, než byste použili při jízdě za suchého počasí. Dříve, než se dostanete do obtížnější situace (prudká zatáčka, zpomalování atd.), začněte brzdit nejdříve motorem, aby následné použití brzd bylo co možná nejpozvolnější.

Rozjíždění

Aby bylo riziko smyku při rozjíždění na sněhu co nejnižší je třeba akcelerovat velmi pozvolna. Jestliže začnou kola prokluzovat, přeřaďte na vyšší stupeň, aby došlo ke snížení síly působící na kola a mohli jste se bez problémů rozjet.

Zatáčky

Před vjezdem do zatáčky zpomalte, ale toto zpomalení se musí odehrát ještě v přímém směru. Při průjezdu zatáčkou musíte zatáčet konstantním, plynulým pohybem, aby nedošlo ke klouzání pneumatik a ztrátě kontroly. V zatáčce je třeba udržovat pomalou a stálou rychlost, aby vůz neztratil stabilitu. Jestliže přední kola ztratí kontrolu nad řízením je třeba ztracenou stabilitu znovu získat. Toho dosáhnete tak, že uvolněním pedálu plynu snížíte rychlost (v případě potřeby jemně sešlápněte pedál brzdy tak, aby nedošlo k zablokování kol). Jestliže ztratí vozidlo stabilitu na zadních kolech, ale přední kola stále drží na vozovce, je třeba pro obnovení rovnováhy přidat plyn. V žádném případě nesmíte brzdit, protože by se tím nerovnováha zadních kol ještě zvýšila.

Služby   |   Sortiment   |   Online objednávka   |   Technický rádce   |   Rychloservis   |   Historie firmy   |   Kontakt